Publications
< Tilbage Home Publications Audit of University of Copenhagen

Audit of University of Copenhagen

Number of pages: 55 s. | Year of publication: 2004 | ISBN: 87-7958-174-9
Formålene med auditeringen af København Universitet (KU) har været at give et overblik over KU's eksisterende kvalitetsprincipper og -aktiviteter og redegøre for svagheder og styrker.

Auditeringen skulle bl.a. munde ud i tydelige, fremadrettede anbefalinger til hvordan man kan udvikle et sammenhængende og konsistent kvalitetssikringssystem der kontinuerligt sikrer og udvikler uddannelsesaktiviteter på alle niveauer.

Download material

Audit of University of Copenhagen

Publications on quality issues

Below is a short list of international publications on quality issues within higher education - published by ENQA or ECA.