Publications
< Tilbage Home Publications Educating leaders

Educating leaders

Number of pages: 106 s. | Year of publication: 2008 | ISBN: 978-87-7958-451-8
KLEO (Center for Kompetencer, Ledelse, Evaluering og Organisationsudvikling) har bedt EVA om at gennemføre en international benchmarking af den diplomuddannelse i ledelse som KLEO udbyder sammen med CVU København og Nordsjælland.

Rapporten rummer en analyse af kvaliteten af KLEO's diplomuddannelse i ledelse og identificerer uddannelsens styrker og svagheder.

Benchmarkingen tager udgangspunkt i en række på forhånd definerede kriterier. Et eksternt ekspertpanel har på baggrund af deres fælles erfaringer og viden fastlagt kriterierne for god kvalitet, dvs. den norm, benchmark, som uddannelsen vurderes ud fra.

Benchmarkingen indeholder også en undersøgelse blandt uddannelsens dimittender for at få indsigt i kvalifikationer, karrieremobilitet og behovet for videre uddannelse af dimittende.

Download material

Educating leaders

Publications on quality issues

Below is a short list of international publications on quality issues within higher education - published by ENQA or ECA.