Publications
< Tilbage Home Publications Improving Teaching and Learning for Adults - The Danish Report

Improving Teaching and Learning for Adults - The Danish Report

Number of pages: 28 s. | Year of publication: 2006
EVA har for Undervisningsministeriet udarbejdet baggrundsrapporten til OECDs projekt Improving Teaching and Learning for Adults with Basic Skill Needs through Formative Assessment.

Projektet skal belyse OECD-landenes praksis inden for grundlæggende voksenuddannelse ved at finde og beskrive gode eksempler på hvordan løbende evaluering kan bruges til at forbedre og udvikle grundlæggende undervisning for voksne i læsning, skrivning, regning mv.

Læs om projektet på OECDs hjemmeside:

Teaching, Learning and Assessment for Adults: Improving Foundation Skills.

 

Læs om projektet i EVAluering maj 2006: EVA bidrager til OECD projekt om grundlæggende voksenuddannelse (link følger).

Download material

Improving Teaching and Learning for Adults - The Danish Report

Publications on quality issues

Below is a short list of international publications on quality issues within higher education - published by ENQA or ECA.